İl Müdürü Kara, “İlimizde Aktif Olarak Hizmet Veren Yapı Denetim Firma Sayısı 26 Adettir”

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü’nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı denetim firmalarıyla toplantı yapıldı. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürü Melik Melih Kara “Manisa ilinde toplam 38 adet yapı denetim firması kurulmuştur. Bu firmalardan 3 tanesi tasfiye edilmiş, 9 adet firmanın da Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edildiğinden, şu an itibariyle ilimizde aktif olarak hizmet veren yapı denetim firma sayısı 26 adettir.” Dedi.

 İl Müdürü Kara, “İlimizde Aktif Olarak Hizmet Veren Yapı Denetim Firma Sayısı 26 Adettir”

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürü Melik Melih Kara, insan var olduğu süre boyunca güvenlik ve barınma sorunu ile birlikte olduğunu kaydetti.

“YAPI DENETİM SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TOPLUMSAL BİR TALEP HALİNE GELMİŞTİR”

İl Müdürü Melih Kara, “Ülkemizde yaşanan depremler sonrasında meydana gelen can ve mal kayıpları, denetimsiz yerleşme ve yapılaşmaların yol açabilecekleri zararları bütün açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Bu kayıplar neticesinde imar ve afetler mevzuatının öngördüğü yapı denetim sisteminin değiştirilmesi toplumsal bir talep haline gelmiştir. Bu amaçla; 29.06.2001 tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun yürürlüğe girerek 19 pilot ilde uygulanmaya başlamıştır.” dedi

“GÜVENLİ YAPILARIN YAPIMI HEDEFLENMEKTEDİR”

İl Müdürü Kara,

“01.01.2011 tarihi itibarı ile de 81 ilimizde yasa kapsamına giren tüm yapıların denetimi bu yasa ve ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, yapıların; kalitelerinin artması, ekonomik ömürlerinin uzaması, akım ve onarım giderlerinin azaltılması, depreme dayanıklı çağdaş norm ve standartlarda yapı üretmesi, yapı kalitesi konusunda tüketici bilincinin gelişmesi ve tüketicinin korunması, amacıyla güvenli yapıların yapımı hedeflenmektedir. Bu bağlamda Yapı denetiminde söz konusu ve en önemlisi can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğuna göre birbirinden ayrılmaz bu iki varlığın korunması için elden gelen tüm çabanın herkes tarafından gösterilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla; Yapı denetim sisteminin etkin ve verimli çalışması ve olası istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemek, ancak bu sistemin aktörlerinin görevlerini harfiyen aksatmadan yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunda yapı denetim kuruluşları denetçi mimar veya mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuar görevlisi ve yapı müteahhitlerinin kusurları oranında sorumluluk getirilmiş, yapını taşıyıcı sistemi için sorumluluk süresi 15 yıl, taşıyıcı olmayan kısımlarda sorumluluk süresi 2 yıldır. Yapı Denetimi kanunu kapsamında Şantiye şefi çalıştırma yükümlülüğü vardır. Yapı ruhsatı alınması sırasında yapı sahibi ile yapı müteahhidi, yapı müteahhidi ile şantiye şefi, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında sözleşeme yapılması zorunludur” ifadelerini kullandı

“2023 YILINDA; 24 ADET ŞANTİYE VE 7 ADET BÜRO DENETİMİ DÜZENLENMİŞTİR”

Manisa’da bulunan yapı denetim firmaları ve yapılan denetimlerden bahseden Kara, “Manisa ilinde toplam 38 adet yapı denetim firması kurulmuştur. Bu firmalardan 3 tanesi tasfiye edilmiş, 9 adet firmanın da Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edildiğinden, şu an itibariyle ilimizde aktif olarak hizmet veren yapı denetim firma sayısı 26 adettir. İlimizde 23.03.2023 tarihi itibarı ile toplan denetlenen aktif iş sayısı 5 bin 241 adet olup, toplam denetlenen aktif inşaat alanı ise 7 milyon 9 bin 296 m2'dir. Şuanda 4708 sayılı kanun kapsamında sözleşmesi devam eden güncel iş sayısı 203 adet olup, 2023 yılı içerisinde ise 4708 sayılı Kanun kapsamında olan 86 adet işin sözleşmesi imzalanmış, 27 adet iş ise ruhsat onayı aşamasındadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ya da kişilerden gerek Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) gerek iI Müdürlüğümüze ulaşan ihbar veya şikayetlere istinaden ve İl Müdürlüğünce bir takvim yılı içinde; en az iki kez büro ve altı kez şantiye denetimi yapılmak suretiyle Yapı Denetim Kuruluşlarına denetimler yapılmaktadır. İlimizdeki Yapı denetim firmalarına yönelik Müdürlüğümüz Yapı Denetim çalışma birimi tarafından; 2011 yılında; 68 adet şantiye ve 40 adet büro denetimi yapılmıştır. 2012 yılında; 114 adet şantiye ve 38 adet büro denetimi yapılmıştır. 2013 yılında; 121 adet şantiye ve 45 adet büro denetimi yapılmıştır. 2014 yılında; 119 adet şantiye ve 40 adet büro denetimi yapılmıştır. 2015 yılında; 126 adet şantiye ve 37 adet büro denetimi yapılmıştır. 2016 yılında; 121 adet şantiye ve 38 adet büro denetimi yapılmıştır. 2017 yılında; 148 adet şantiye ve 57 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2018 yılında; 151 adet şantiye ve 52 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2019 yılında; 147 adet şantiye ve 57 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2020 yılında; 175 adet şantiye ve 71 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2O21 yılında; 162 adet şantiye ve 59 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2022 yılında; 170 adet şantiye ve 62 adet büro denetimi düzenlenmiştir. 2023 yılında; 24 adet şantiye ve 7 adet büro denetimi düzenlenmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen proje ve uygulama aykırılıklarına yönelik yapı denetim kuruluşlarına idari müeyyideler uygulanmıştır. 2023 yılı içerisinde Yapı Denetim Kuruluşlarına 2 büro ve 6 şantiye denetimi planlanmış, yapılan plan dahilinde denetimlerimiz yapılmıştır. Planlı denetimler dışında da şikayet ve plansız denetimlerde gerçekleştirilmektedir. İnşaatlarda kullanılan hazır beton ve demirlerin standartlara uygunluğuna yönelik deneyler Bakanlığımızdan izinli yapı malzemesi laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. İlimizde toplam 9 adet zemin ve Yapı malzemeleri laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlardan 7 adedi yapı malzemeleri laboratuvarıdır. Laboratuvarlara yönelik denetimler de İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 14:36

Cengiz Kılınçaslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER