Salihli’nin Ekonomik Envanteri Yayınlandı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe ile ilgili verileri tek bir yayında topladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri ile yürütülen ortak proje sonunda ortaya çıkan veriler, Salihli TSO tarafından yayınlandı.

Salihli’nin Ekonomik Envanteri Yayınlandı

Salihli ile ilgili verilerin bir kaynakta toplanarak, araştırmacılara ve yatırımcılara yol gösterici bir kılavuz hazırlama fikri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli TSO’nun ortak çalışması ile derlenen bilgiler, “Salihli’nin Sosyo- Ekonomik Analizi” adıyla bir kitapçık halinde basıldı.

A 4 boyutunda 52 sayfalık kitapçığın önsözünde envanterin bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını anlatan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bu gerekçeyi şöyle anlattı:

“Tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta, sanat ve kültürde iyi bir gelişme ivmesi yakalamış olan Salihli’nin detaylı bir envanterinin bulunmayışı, 2018 yılında Meclis ve Komite üyelerimizle yaptığımız stratejik plan toplantısında ortaya çıkan en önemli eksikliklerden biri olmuştu. Çünkü Salihli’nin ekonomik envanteri en son 2005 yılında yayınlanmıştı.

Bu alandaki eksikliği gidermek için akademik camia ile ortak bir çalışma yapmak ve derli toplu bir envanter ortaya koymak üzere çalışmalar yaptık ve Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte detaylı veri toplama sonucunda kapsamlı bir doküman ortaya çıktı.”

Salihli’nin ekonomik ve toplumsal verilerini ortaya koyan bu çalışmanın gerek araştırma yapmak isteyenlere, gerekse de ilçede yatırım yapmayı düşünen kişilere yol gösteren ve ışık tutan bir kaynak olacağını ifade eden Yüksel, başta Prof. Dr. Mahmut Karğın olmak üzere proje koordinatörlerine, araştırmacılara ve bilgilerin derlenmesinde yardımcı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

İlgili kamu kurumlarından temin edilen sayısal veriler ve tablolarla desteklenen kitapçıkta, ilçenin coğrafi ve demografik göstergelerin yanı sıra eğitim, sağlık ve sanayi alanındaki göstergelere de yer verildi.

Yüzölçümü olarak Manisa ilçeleri arasında en büyük üçüncü ilçe durumundaki Salihli’nin diğer ilçelerle kıyaslamalarının da yer aldığı çalışmada ayrıca tarım, turizm, dış ticaret ve enerji göstergeleri de yer aldı.

Tarım alanlarının dağılımı, bitkisel üretim, hayvancılık ve sanayi verilerinin de yer aldığı analiz kitapçığında, ilçedeki odalar ve üye sayıları, şirket tipleri ve dağılımı, büyükbaş-küçükbaş ve kümes hayvanı varlığı, ihracatın sektörel dağılımı gibi oldukça detaylı bilgiler yer alıyor.

Salihli’nin sosyo- ekonomik yönden analizini amaçlayan çalışmada ilçede faaliyet gösteren ve çoğu ihracatçı olan 25 firma ile gerçekleştirilen ankete verilen cevaplara da yer veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 12:53

Cengiz Kılınçaslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER