"Talepleri Dile Getirmenin, Kamuoyu ile Paylaşmanın Asli Görevimiz Olduğuna İnanıyoruz"

Her hafta perşembe günleri toplantılarını gerçekleştiren Manisa Dostlar Meclisi, daha “güzel bir Manisa, daha mutlu Manisalılar” vizyonu ile öneriler geliştirmeye, projeler üretmeye devam ediyor.

"Talepleri Dile Getirmenin, Kamuoyu ile Paylaşmanın Asli Görevimiz Olduğuna İnanıyoruz"

Manisa Dostlar Meclisi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ülkemizi derinden etkileyen büyük deprem faciası sebebiyle; turizm, kültür mirasımız, sanayi ve iş hayatı, tarım, çevre gibi şehrimiz ile ilgili temel başlıklarda süren çalışma ve projelerimize ara vererek gerek facia süresince, gerekse bugüne kadar ülkemiz ve şehrimiz için endişe ile geleceğe doğru yön verme amacıyla çalışma ve toplantılarımıza ara vermeden devam ettik. Deprem özelinde AFET yönetimi ve sürdürülebilir doğru kentleşme fasılları açarak bu doğrultuda yön aldık. Şehircilik alanında Manisa’mıza hizmet eden meclisimizin kıymetli üyeleri, uzmanlar, oda başkanları ve konunun paydaşları ile bir araya gelerek, çeşitli bilgiler aldık, değerlendirmeler yaptık.  Manisa’mız için yediden yetmişe tüm hemşehrilerimiz adına hemşehrilerimizin taleplerini dile getirmenin, kamuoyu ile paylaşmanın asli görevimiz olduğuna inanıyoruz.
Bu düşünce ve vizyonla yaptığımız toplantılar neticesinde;
1) Tüm halkımız ve ülkemiz için olduğu gibi Manisa’mız ve hemşehrilerimiz için de yaşatan ve yaşamlarımıza değer katan kentleşme bilinci ile “doğanın tehdit etmediği ve doğayı tehdit etmeyecek yapılaşma seferberliği” başlatılması,
2)Manisa’mız özelinde B5 olan ve kentin ekonomik, sosyal gelişimi gibi çeşitli etmenler sebebiyle artık hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veremediği uzmanlarca da açıkça ortaya konan imar planlarının deprem hazırlıklarına uygun şekilde yenilenmesi,
3) Tarım arazileri, dere yatağı, ova gibi yapılaşmaya uygun olman coğrafik alanların kesinlikle imara açılmaması, 
4) Büyükşehir belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinin, üniversite gibi ilgili kurum kuruluşlar işbirliği ile finansal kaynak sağlayarak, MANİSA ili sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde eşgüdümlü Kademeli değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapı stoku yapılması gereken çalışmalara biran önce başlanması,
5) Kaçak yapılara kesinlikle Iskan Ruhsatı(oturma izni)verilmemesi, alt yapı yapılmayan yerlerde yapı yapılmasının engellenmesi, imar affı yapılmaması ve tarihimizde ilk defa verilen ‘’İmar barışının’’   tekrarlanmaması,
6) Özel inşaat şirketlerinde müdürlük yetkisi verilecek gerçek kişilerde meslek şartı ile yapılması planlanan her yapının büyülüğüne ve özelliğine göre mesleki yeterlilik zorunlulukları getirilmesi, denetçilerin (kamu çalışanı veya özel şirket personelinin)projeye birebir uygun imalatların yapılmasını sağlaması,
7) Konunun paydaşı olan odaların, belediye meclislerine “oy hakkına sahip doğal üye” olarak katılımlarının sağlanması,
8) Gayrimenkul satışlarında alıcıların, STATİK proje kontrolü yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi,
9) Yetkileri daraltılan meslek birlikleri ve odalarının yetkilerinin genişletilerek yeniden düzenlenmesi, proje denetimi gibi kapsamlı yetkilerin verilmesi,
10) Büyükşehir belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinin, imar ve şehircilik, fen işleri, emlak ve istimlak, çevre koruma ve kontrol, kent estetiği, yol yapım bakım ve onarım ve diğer temel hizmet alanlarında görevlendirilecek personel, idare ve icra kadrolarının liyakat, tecrübe ve kentin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlilikte, nitelikte ve nicelikte personeller seçilerek ihdas edilmesi,
11) Büyükşehir belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde, konunun paydaşı tüm mühendislik ve mimarlık bölümleri ile birlikte jeololoji ve jeofizik mühendisleri için kadro açılması ve bu meslek alanlarında kişilerin, mesleki yeterlilikleri de gözetilerek görevlendirilmesi,
12) Yapım işleri öncesi zemin etüdü, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin rapor zorunluluğuna riayet edilmesi ve şart koşulması, 
13) Binalara bitiminde verilen vizelerin, yapım işi sürerken dönemsel olarak takip edilerek, kademeli olarak verilmesi,
14) İnşaat yapımı sırasında, şantiye şefleri ve ustalar dahil olmak üzere, her aşamada, çalışan elemanları da kapsayacak şekilde hukuken sorumluluğa tabi tutulmasını sağlayacak iş sözleşmelerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi,
15) Bina inşaatlarında batar kat, kısa kolon gibi yapı dayanıklılığını azaltma ihtimali olan sistemlerin projelerden tamamen çıkartılması, perde sistemi gibi taşıyıcı sistemlerin zorunlu olmasının sağlanması ve standartları belirlenmiş nitelikte yapılması ve denetlenmesi,
16) Son yaşanan deprem faciası göstermiştir ki binaların “eski” olması yıkımın tek nedeni değildir. Bu sebeple var olan tüm binalara depreme dayanıklılık ile ilgili test zorunluluğu getirilmesi, bu iş için gerekli maddi yükünün bina ve kat sahipleri ile birlikte belediyelerce üstlenilmesi, binalara kimliklendirme yapılması, binaların görünen yüzlerinde, yapan yüklenici firma bilgilerinin kalıcı olarak yazılması, bina künyesi ve bina karnesi gibi yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
17) Manisa merkezinde özellikle 2000 yılı öncesi yapılan tüm yapıların KAROT çalışması yapılması ve depreme dayanıksız değerlere sahip olan binaların ivedilikle boşaltılması. Kentsel dönüşüm ile yenilenmesi(burada belediye önderliği ile) çok acil yeni imar adalarının oluşturulması ve evleri boşaltılan vatandaşların günümüz şartlarına uygun konutlara bir an önce geçmeleri halen kullanılabilir ve güçlendirilmesi gereken binaların güçlendirilmeleri için belediye bütçelerinden kaynak ayrılması,
18) Bina inşaatlarında iş başı yapan teknik meslek elemanlarının tecrübe ve yeterlilikleri ile doğru orantılı metre kare ve inşaatın özelliğine göre çalışma yetkisi verilmesi,
19) İnşaat işçilerinin çalıştığı yapım işi özelliğine uygun olarak mesleki akrediteye tabi ve zorunlu olması, işçilik hesaplamalarında reel çalışma saatlerinin çalışan akredite edilmiş personelle doğru orantılı olma şartı getirilmesi,
20) Manisa fay hattı şehrimizin batısında yer alan Kayapınar Mahallesi’nin arkasından başlayarak Keçiliköy Mahallesi, Uncubozköy Mahallesi’nin güneyinden devam edip sırasıyla Lalapaşa Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Ulucamii’nin kuzeyinden Kocatepe Mahallesi’ne oradan da Şehir Hastanesi’nin güneyinden Turgut Özal Mahallesi’ne ve devamında cezaevi arkasından Turgutlu’ya kadar uzan bir fay hattıdır. Bu fay hattı üzerinde yeni imar alanları (Keçiliköy Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi gibi) ve kentsel dönüşüm alanları (Mutlu-Lalapaşa Mahalleleri ve Kocatepe Mahallesi gibi) bulunmaktadır. Yeni imar planında yer alan Kuşlubahçe ve İstasyon Mevkii’nin alt kısımlarında alanlarda da görülen alüvyonlu toprak yapısı, Hatay ilimizin toprak yapısına benzer niteliğe sahiptir. Hatay’daki depreme benzer kayıpları yaşamamak adına burada yapılan imar planı alanları içinbu mahallelerde yapılacak olan binaların yapımında JET GROUT gibi zemin iyileştirme veya FORE KAZIK gibi temel sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi ve bunların imar plan notlarına işlenmesi ve kat yüksekliği 8 katı bulan yapıların temelinde İZOLATÖR kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi, Başta Sayın Valimiz Olmak Üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği, Manisa Mimarlar Odası Başkanlığı ile ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlardan,  Manisa Halkı adına Manisa Dostlar Meclisimizin doğal talepleridir.

Cengiz Kılınçaslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER