AYM'den kamu işçilerini ilgilendiren karar

Anayasa Mahkemesi kamu işçilerini ilgilendiren bir karar aldı. Mahkeme, sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olamayacağı hükmünü verdi. Anayasa'ya aykırı bulunan düzenlemenin iptal edilmesiyle idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmeleri öne çıkacak.

AYM'den kamu işçilerini ilgilendiren karar

Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonlarıyla hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM'nin kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer aldı.

HAKLAR PROTOKOLLERLE DEĞİL, İŞ SÖZLEŞMELERİYLE BELİRLENECEK

AYM'nin kararına göre kamu işçilerinin ücretlerini ve sosyal haklarını belirleyen süreçte konfederasyonlar ve hükümet arasındaki protokollerin yerine idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmelerinin öne çıkmasına imkan tanınacak.

"GREV VE TİS HAKKI ENGELLENİYOR"

Sözcü'nün haberine göre CHP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren AYM, 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin "Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır." hükmünün anayasaya aykırı olduğunu tespit etti.

Çerçeve protokollerinin bağlayıcılığı sebebiyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı belirtilen kararda, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

"DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI"

Kararda bu engellerin sendikal faaliyete ve sendika hakkı kapsamında olan haklara temas ettiği ve düzenlemenin sendika hakkını sınırlandırdığı aktarıldı. Düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

2017'DE DÜZENLENMİŞTİ

696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na Aralık 2017'de ek 2. madde eklenerek hükümet ve kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasına olanak tanındı.

OHAL kapsamında yapılan düzenlemeyle işçi konfederasyonları, sendikaları geri plana atarak hükümetle toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolü imzalayabiliyordu.

KAYNAK: HABERLER.COM

FOTO: İHA