Düşündüren Tablo

Emeklilerin milli gelirden aldıkları pay Avrupa'da büyük farklılıklar gösteriyor. Türkiye, bu alanda maalesef sondan ikinci sırada yer alıyor.

Düşündüren Tablo

Türkiye'de emeklilik sistemi, hem emeklilerin hem de gelecek nesillerin refahını sağlama ve sürdürme amacını taşıyor. Ancak son verilere göre, emekli maaşlarının milli gelire oranı, Türkiye'nin Avrupa'da geri kalan ülkeler arasında düşük bir konumda bulunmasına neden oluyor. Euronews'in haberine göre, 2021 yılında Türkiye'de emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yalnızca yüzde 6,1 olarak gerçekleşirken, AB ortalaması bu oranı yüzde 13'e çıkarıyor.

AB İstatistik Ofisi verilerine göre, emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH'den aldığı payda en önde İtalya gelirken Türkiye, sondan ikinci sırada yer alıyor. İtalya'da bu oran yüzde 17,2 iken, Türkiye'de sadece yüzde 6,1 seviyesinde kalıyor. Ardından Yunanistan, Avusturya ve Fransa gibi ülkeler geliyor.

SOSYAL KORUMA HARCAMALARI

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu oran, Avrupa'daki diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalıyor. Özellikle Fransa'nın yüzde 33,4'lük oranı, Türkiye'nin durumunu gözler önüne seriyor.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİ VE DEVLET KATKISI

Sosyal koruma gelirlerinin büyük bir kısmı devlet katkıları ile sağlanıyor. Ancak bu katkılar, Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük seviyede kalıyor. 2020 yılında yüzde 12,8 olan sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı, 2022'de yüzde 8,2'ye geriledi.

Türkiye'de emekli maaşlarının milli gelire oranı ve sosyal koruma harcamalarının düşük seviyelerde olması, ülkenin sosyal refah ve adalet konusundaki çabalarının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.